Cơ hội làm việc tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NAM PHÁT, hiện tại công ty đang cần tuyển dụng vị trí sau :
recruitment

• Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NAM PHÁT
06 Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại : 06503 749 792 - Fax : 06503 774 537
Email : hyundainamphat@gmail.com - Web : www.hyundainamphat.com